O nás

Novovybudovaná krytá strelnica s celoročnou prevádzkou v LOZORNE je určená na streľbu jednotlivcov a skupín zaujímajúcich sa o zbrane a strieľanie. Strelnica je využívaná na organizovanie streleckého výcviku ozbrojených zložiek, bezpečnostných služieb, ako aj širokého spektra športových strelcov.

Pod dohľadom skúsených inštruktorov je možná aj streľba nedržiteľov zbrojného preukazu.Na streľbu je možné využiť 8 streleckých boxov pre streľbu do 25 m, prípadne je možné strelnicu využiť na parkúrovú streľbu na papierové a kovové terče z krátkych a dlhých guľových zbraní. Zároveň je možné nastreľovanie dlhých palných zbraní do 44 m.

Strelnica je schválená

 • pre výcvik, streľbu a súťaže z krátkych a dlhých palných zbraní bez obmedzenia kalibru
 • pre výcvik, streľbu a súťaže z krátkych a dlhých palných historických zbraní a ich replík (napodobenín)
 • pre výcvik v streľbe zo samočinných zbraní - samopaly a útočné pušky (na základe schválenej výnimky aj streľba zo samočinných zbraní, resp. zo zbraní vo výzbroj ozbrojených zložiek; streľba aj dávkou)

 • pre krátke a dlhé plynové zbrane
 • pre mechanické zbrane
 • pre brokové zbrane
 • pre strelivo do povolených zbraní v súlade s platným zákonom o zbraniach a strelive
 • v prípade streľby na kovové terče len strelivo s olovenou strelou


Kontakt


Strelnica je otvorená celoročne 7 dní v týždni.

Pondelok až Piatok:
9:00 - 19:00

Sobota a Nedeľa:
10:00 - 19:00

Prevádzkovatel si vyhradzuje právo upravovať otváracie hodiny. Vo vlastnom záujme je vhodné si Vašu návštevu vopred objednať telefonicky.+421 903 432 845
+421 917 767 213
+421 902 354 667strelnica@centrum.sk
shooting.ba@gmail.comGPS 48.334916,17.029455

Cenník

Služby, ktoré poskytujeme:

 • Škola streľby
 • Požičovňa zbraní
 • Predaj zbraní, streliva a príslušenstva
 • Servis zbraní
 • Strelecké podujatia pre organizované skupiny
 • Poradenstvo v oblasti zbraní, streliva a zriaďovania strelnícCenník služieb.pdf

Strelecký klub Delta 01

Strelecký klub DELTA 01 je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca sa do spolku ľudí, ktorí sa zaoberajú zbraňami, športovým strelectvom a príbuznými disciplínami. Slúži na rozširovanie vedomostí svojich členov v oblasti zbraní a streliva, ako aj získavanie odbornej spôsobilosti a zručnosti v narábaní s rôznymi druhmi zbraní. Vychováva a trénuje športových strelcov.
Členom klubu sa môže stať každá fyzická svojprávna osoba staršia ako 15 rokov. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom klubu len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Podrobnosti o podmienkach členstva v klube je možné získať osobným pohovorom.
Stanovy Streleckého klubu Delta 01.pdf
Podmienky Streleckého klubu Delta 01.pdf